Edukacja z uśmiechem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-054/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Sompolno

Wartość ogółem: 354362,37

Wydatki kwalifikowalne: 354362,37

Dofinansowanie: 347162,37

Dofinansowanie UE: 301208,01

Nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

NIP beneficjenta: 5220001895

Kod pocztowy: 01-552

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

zapisz sposoby walki wykorzystywane przez polskie organizacje podziemne, szkolenie cnc, rapida money pesel, programo, amortyzacja sprzętu

yyyyy