Edukacji rok to dobry krok

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-068/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Józefów nad Wisłą

Wartość ogółem: 603715,24

Wydatki kwalifikowalne: 603715,24

Dofinansowanie: 526317,64

Dofinansowanie UE: 513157,95

Nazwa beneficjenta: Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw

NIP beneficjenta: 5262725267

Kod pocztowy: 04-088

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

sygnał ostrzegawczy, działki gov, definicja pandemii zmiana, dd praca włocławek, wypłata 2022

yyyyy