Edukacyjna przygoda – zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-161/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów – miasto

Wartość ogółem: 338376,95

Wydatki kwalifikowalne: 338376,95

Dofinansowanie: 338376,95

Dofinansowanie UE: 287620,41

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Dzierżoniów

NIP beneficjenta: 8821000034

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

światowy dzień środowiska, www dabrowa gornicza pl, proaltum, dolnego śląska, ops polanica zdrój, panstwa na b, parafia nspj w sułkowicach, numer dowodu zakupu na fakturze, dotacje krus, powiaty przygraniczne z ukrainą, www.krasnik.pl, aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego doc, podhale na sygnale 112, krwionośne obwodnice, musiałaby razem czy osobno, praca.gov.pl pożyczka, rpo świętokrzyskie harmonogram 2018, prawo zamówień publicznych pytania i odpowiedzi, media wpływające na życie kraju, pup strawczyn, m54 kod choroby

yyyyy