Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-133/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina: Płużnica

Wartość ogółem: 194728,71

Wydatki kwalifikowalne: 194728,71

Dofinansowanie: 165519,4

Dofinansowanie UE: 165519,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Płużnica

NIP beneficjenta: 8781751431

Kod pocztowy: 87-214

Miejscowość: Płużnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/6/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

żłobek aleksandrów kujawski, zapytaj pl, raport z przeglądu zarządzania wzór, moż med, fala powodziowa, ewidencja wyposażenia 2020 wzór, dom opieki czernichów opinie, bitwa o fundusz odbudowy, slupsk gdansk, badanie jelita grubego z krwi, jaki typ zdania podrzędnego występuje w wersie 9, korzystając z podręcznika oraz innych źródeł wpisz literę t

yyyyy