Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-304/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Lipnica

Wartość ogółem: 111600

Wydatki kwalifikowalne: 111600

Dofinansowanie: 111600

Dofinansowanie UE: 94860

Nazwa beneficjenta: Gmina Lipnica

NIP beneficjenta: 8421663512

Kod pocztowy: 77-130

Miejscowość: Lipnica

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski / Powiat chojnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

sushi nova ursus, badania z krwi na jelita, co to polityka, publiczny portal zatrudnienia

yyyyy