Efektywna nauka – wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-002/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Miedźna

Wartość ogółem: 3878229,03

Wydatki kwalifikowalne: 3878229,03

Dofinansowanie: 3878229,03

Dofinansowanie UE: 3296494,68

Nazwa beneficjenta: Gmina Miedźna

NIP beneficjenta: 6381642424

Kod pocztowy: 43-227

Miejscowość: Miedźna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013

szkoła podstawowa nr 9 mysłowice, pup chojnice, cvp medycyna, zs1 deblin, przedszkole misiek, praca pyzdry, instytucje gospodarki budżetowej wykaz, jak wygląda utopiony człowiek, obszarze, portal placówek niepublicznych, faktura europejska, jak założyć pasiekę dofinansowanie, tłumacz napisów do filmów online, różnica wzrostu wizualizacja, polityka spójności, innowacyjne metody leczenia parkinsona w polsce w 2021 roku, oszczędzaj, rozporzadzenie covid

yyyyy