Efektywna nauka – wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-267/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Gmina: Lędziny

Wartość ogółem: 1619964,72

Wydatki kwalifikowalne: 1619964,72

Dofinansowanie: 1619964,72

Dofinansowanie UE: 1376970,01

Nazwa beneficjenta: Gmina Lędziny

NIP beneficjenta: 6461030597

Kod pocztowy: 43-143

Miejscowość: Lędziny

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

pożyczymy ci sukcesu, mup olsztyn oferty pracy, wnioski o dopłaty 2022 do kiedy, domki lubelskie, niepelnospranwi, praca środa śląska pup, samozatrudnienie a badania lekarskie 2020, zasloniete oczy, cit-8/0 objaśnienia, zawód na y, działalność gospodarcza dofinansowanie 2021, śmieszne nazwy farb, 44 266 świerklany, dotację na agroturystykę 2022, plan odbudowy, legenda oznaczeń do kart ewidencji czasu pracy, koronawirus zasięg

yyyyy