Efektywne kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-002/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Zębowice

Wartość ogółem: 130409,7

Wydatki kwalifikowalne: 130409,7

Dofinansowanie: 130409,7

Dofinansowanie UE: 110848,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Zębowice

NIP beneficjenta: 5761553241

Kod pocztowy: 46-048

Miejscowość: Zębowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

04.04, zs3 tomaszów lubelski, anna bera, wyodrębnioną ewidencja księgowa wzór, prognoza cen mieszkań 2030, cedrych joanna, kto może przyjąć ucznia na praktykę 2021, karol olejniczak, wspieramy najlepszych iii, wiedza o społeczeństwie w centrum uwagi 1, dojście ewakuacyjne, przeszczep siatkówki oka cena, babcia plus 2022, synonim przyjąć

yyyyy