Efektywne wykształcenie-satysfakcjonujące zatrudnienie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-043/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Gmina: Czerwionka-Leszczyny

Wartość ogółem: 128776,36

Wydatki kwalifikowalne: 128776,36

Dofinansowanie: 109459,91

Dofinansowanie UE: 109459,91

Nazwa beneficjenta: Powiat Rybnicki

NIP beneficjenta: 6422590530

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/8/2014

Data zakończenia realizacji: 6/26/2015

wałbrzych liczba ludności, kwali, konwenty 2021, 1lo wołomin, mops rybnik, netto witkowo, tam zdolność działania amunicji na cel jest największa, euro 2013, okres przechowywania danych osobowych, pełnia lipiec 2019, skazani na sukces, bezkrytyczny oglad swiata, rad zespół zaburzeń więzi forum, baza sudop, działalność pozarolniczą 2021, praca jaraczewo

yyyyy