Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-497/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina:

Wartość ogółem: 6724008,98

Wydatki kwalifikowalne: 6724008,98

Dofinansowanie: 6724008,98

Dofinansowanie UE: 5715407,63

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubański

NIP beneficjenta: 6131439691

Kod pocztowy: 59-800

Miejscowość: Lubań

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

polska gospodarka na tle europy 2020, świnoujście ludność, urząd pracy w augustowie, urzad pracy ostrów wielkopolski, biore pl sklep odzieżowy mila, poziomie, jak napisać prośbę o dofinansowanie, sp okonek, s8 podlaskie, autojazda bydgoszcz, wskaźnik urbanizacji kujawsko pomorskie, 1,5 euro, dofinansowanie na pierwszą działalność, caz świnoujście, śląskie parki krajobrazowe, odesłanie pisma mylnie skierowanego, ekrajna, części samochodowe bytom smolenia, wodn olsztyn, ministerstwo ochrony środowiska praca, lista doradców restrukturyzacyjnych

yyyyy