Ekologiczne przedszkole w Gartatowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-050/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Gmina: Kije

Wartość ogółem: 156198,4

Wydatki kwalifikowalne: 156198,4

Dofinansowanie: 132768,64

Dofinansowanie UE: 132768,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Kije

NIP beneficjenta: 6621736367

Kod pocztowy: 28-404

Miejscowość: Kije

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

sp przedecz, kolekcjoner książek krzyżówka, domki letniskowe mazowsze, darmowe szkolenia fotowoltaika, budowa domu dofinansowanie 2022, jak przywrócić zakładki w chrome, turystyka polska, zamówienia z wolnej ręki do jakiej kwoty 2021

yyyyy