Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-223/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Olszanica

Wartość ogółem: 692738,7

Wydatki kwalifikowalne: 692738,7

Dofinansowanie: 682347,2

Dofinansowanie UE: 588827,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Olszanica

NIP beneficjenta: 6881246016

Kod pocztowy: 38-722

Miejscowość: Olszanica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

kod do e recepty, go pro polska, supermoc, dzień ksiażki, lista operacji, we stan, 026 kod choroby, biuro pracy kłodzko, zaw-rd interaktywny, innowator, pożyczki prywatne dla bezrobotnych, bożena janerka mąż, promyk nadziei 155, skład budowlany kamienica, napisz stopień wyższy przymiotników z ramki we właściwej kolumnie tabeli, oto wypowiedzi mieszkańców ameryki z początku 1861 r, praca dla nauczycieli podkarpackie, uedy

yyyyy