Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-003/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat włoszczowski

Gmina: Włoszczowa

Wartość ogółem: 238808,33

Wydatki kwalifikowalne: 238808,33

Dofinansowanie: 238808,33

Dofinansowanie UE: 202987,08

Nazwa beneficjenta: Powiatowe Centrum Kulturalno- Rekreacyjne we Włoszczowie

NIP beneficjenta: 6090031064

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: Włoszczowa

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat włoszczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

elektryk samochodowy jaworzno dąbrowa narodowa, dionizosa 7, golden media polska, opieka nad, euto 2021, interc, metro targówek mapa, fundacja aktywizacja opole, 100 projektów na 555 pdf, pomysl, z orzeczeniem czestochowa, urzad pracy zabkowice slaskie, 22 kwietnia koronawirus, opole lubelskie biedronka, pomoc finansowa 2022

yyyyy