Elastyczne Przedszkole w Gminie Tarczyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-192/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Tarczyn

Wartość ogółem: 203978

Wydatki kwalifikowalne: 203978

Dofinansowanie: 199978

Dofinansowanie UE: 173381,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Tarczyn

NIP beneficjenta: 1231233414

Kod pocztowy: 05-555

Miejscowość: Tarczyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

covid województwa, dell wsparcie techniczne, dofinansowanie na działalność pozarolniczą, pup słupsk, roznoszenie ulotek wałbrzych, ministerstwo opieki, dokumenty cyfrowe, calzedonia marszałkowska, rekomendacja j, dofinansowanie do żłobka 2019 dla rodziców, kolory w systemie 16, zs5 toruń, biznesplan wzór, lesniczowka odc 527, dofinansowanie do założenia firmy 2021

yyyyy