Elastyczne przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-021/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Pokój

Wartość ogółem: 55420

Wydatki kwalifikowalne: 55420

Dofinansowanie: 54588,7

Dofinansowanie UE: 47107

Nazwa beneficjenta: Gmina Pokój

NIP beneficjenta: 7521002643

Kod pocztowy: 46-034

Miejscowość: Pokój

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski / Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

wiejskie źycie, prywatne usługi opiekuńcze cennik, zgrzewarka do kapturków termokurczliwych, statuetka z kamerą, pgnig infolinia nie działa, usunięto, ile grup na euro 2020, dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej 2021, auto technikum, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży pdf, ośrodek rządowy w promniku, zniewolona odcinek 61 62 63

yyyyy