Elementarz Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-046/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Kroczyce

Wartość ogółem: 295029,77

Wydatki kwalifikowalne: 295029,77

Dofinansowanie: 250775,31

Dofinansowanie UE: 213159,01

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

NIP beneficjenta: 6342355778

Kod pocztowy: 40-743

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

pożyczki na firmę, ewidencja producentów rolnych wyszukiwarka, czy warto pielęgnować dawne zwyczaje, pultuszczak 24, formularz z 15, zwrot kosztów dojazdu do pracy własnym samochodem osoby niepełnosprawnej, z podwórka dla podwórek, www pup rzeszow pl, cpk lotnisko, airly.pl, serwis chodzież lata 60, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, jak zmniejszyć pasek zadań windows 11, ustal które z zaznaczonych punktow lezy najblizej, dotację na rozwój firmy na terenach wiejskich 2021, strategia zit, adresat a nadawca, francuski słownik, 24 lipca koronawirus, wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

yyyyy