Eu-geniusz: Większe szanse dla gimnazjalistów powiatu jarosławskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-033/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Wiązownica

Wartość ogółem: 476298,46

Wydatki kwalifikowalne: 476298,46

Dofinansowanie: 476298,46

Dofinansowanie UE: 404853,69

Nazwa beneficjenta: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

NIP beneficjenta: 6771618907

Kod pocztowy: 31-215

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

urzad pracy wolsztyn, www gmina wijewo, skat dk po polsku, tbs chojnice, apiterapia cena za godzinę, ic 41104, www.olesno.pl, 25 marca konferencja, biuro usług rozwojowych, agroturystyka dofinansowanie 2022, jakie liczby należy wpisać w miejsca oznaczone, pierwszy okres-kiedy następny, tomasz pactwa, ekspert od surowicy krwi krzyżówka, powiatowy urząd pracy w opolu lubelskim, magdalena stanislawska czop, urząd pracy puck kontakt

yyyyy