Eu-geniusz: Większe szanse dla gimnazjalistów z terenów wiejskich Śląska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-043/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Włodowice

Wartość ogółem: 262216,64

Wydatki kwalifikowalne: 262216,64

Dofinansowanie: 262216,64

Dofinansowanie UE: 222884,14

Nazwa beneficjenta: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

NIP beneficjenta: 6771618907

Kod pocztowy: 31-215

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

zestaw pierwszej pomocy w zakładzie pracy uczelni powinien zawierać, wzór noty obciążeniowej, politechnika wałbrzych, 22 440 98 32, dotacja dla młodych

yyyyy