EUROPEJSKA JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-018/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Zbrosławice

Wartość ogółem: 146544,33

Wydatki kwalifikowalne: 146544,33

Dofinansowanie: 144346,17

Dofinansowanie UE: 124562,68

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacyjne Future Alicja Gałązka

NIP beneficjenta: 6451039013

Kod pocztowy: 42-600

Miejscowość: Tarnowskie Góry

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013

okruchy diamentu, zakątek odkrywców czerwonak, sklep medyczny turek, kursy finansowane przez ue, zs2 mragowo, dz. u. z 2011r. nr 177 poz. 1054, rozporządzenie 15 grudnia 2021, poczta.inea.pl, priorytet synonim, gokarty pomorskie, podział energetyczny polski, co to jest e recepta, portale podobne do zbiornik com, przedszkole 54 wrocław, dofinansowanie do zalozenia wlasnej dzialalnosci 2022, psp momoty, oświadczenie poręczyciela, spełniamy marzenia program, pies za 2 miliony

yyyyy