Europejski po-ziom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-288/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Gmina: Czerwionka-Leszczyny

Wartość ogółem: 3916605,08

Wydatki kwalifikowalne: 3916605,08

Dofinansowanie: 3916605,08

Dofinansowanie UE: 3329114,32

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

NIP beneficjenta: 6420009726

Kod pocztowy: 44-230

Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011

www.nfz zielona góra.pl portal świadczeniodawcy, godziny 2019, gęstość zaludnienia wzór, 11 stycznia konferencja, monitor postepu, projekt z pomysłem, w ramce znajdują sie wyniki podanych działań, w części parku przedstawionej na poniższym planie wybudowano alejki, dni pracy grudzień 2020, cele zawodowe smart przykłady, dofinansowanie dla rolników na działalność pozarolniczą 2019, dotację na otwarcie firmy 2020, pożyczka płynnościowa łódzkie, przyporządkuj do każdego z podanych opisów jedną normę społeczną, www., urzad pracy przemysl, egabinet, kursy zawodowe bielsko-biała

yyyyy