„Europejskie Przedszkola w Gminie Masłów” – rozszerzenie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-062/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Masłów

Wartość ogółem: 2275243,8

Wydatki kwalifikowalne: 2275243,8

Dofinansowanie: 1933844,8

Dofinansowanie UE: 1842868,68

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach

NIP beneficjenta: 6572153989

Kod pocztowy: 25-328

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

koronawirus 20.01.2021, a1 płatność, promocja ang, fundusz kochanowskiego

yyyyy