Europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-037/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Pilchowice

Wartość ogółem: 574580

Wydatki kwalifikowalne: 574580

Dofinansowanie: 565940

Dofinansowanie UE: 488393

Nazwa beneficjenta: Gmina Pilchowice

NIP beneficjenta: 6311021651

Kod pocztowy: 44-145

Miejscowość: Pilchowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

pup kłodzko, krajowy plan odbudowy głosowanie, koronawirus 22 kwietnia, wzp poznań, covid przepisy od 15 grudnia, gimnazjum bierutów

yyyyy