Europejskie przedszkole przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-008/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Czerwonak

Wartość ogółem: 783700

Wydatki kwalifikowalne: 783700

Dofinansowanie: 783700

Dofinansowanie UE: 666145

Nazwa beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7831636537

Kod pocztowy: 61-474

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

urząd stanu cywilnego rybnik, www tygodnik pl, ppe podlaskie, państwo podwójnie śródlądowe, portal apelacji wrocławskiej, podkarpacie.edu, poszukiwane eurocenty, agroturystyka dla dzieci małopolska, skutki koronawirusa, miejski ośrodek pomocy rodzinie bytom, starostwo powiatowe opole lubelskie wydział komunikacji, www pupryki pl

yyyyy