europ@piaski.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-078/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Piaski

Wartość ogółem: 263797

Wydatki kwalifikowalne: 263797

Dofinansowanie: 263797

Dofinansowanie UE: 224227,45

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół w Piaskach Liceum Ogólnokształcące

NIP beneficjenta: 7131096145

Kod pocztowy: 21-050

Miejscowość: Piaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/24/2011

drugie miasto w województwie mazowieckim, ekstrakcji, wroclaw zus, dofinansowanie ogrodów działkowych, nowy łowiczanin 24, rozwój turystyki, pieniądze na firmę, zs3 szczytno, pismo o nawiązanie współpracy wzór, rpo kujawsko pomorskie 2014 2020, tablice demonstracyjne

yyyyy