Europrzedszkolaki z Solnej Doliny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-087/11-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Gmina: Kłodawa

Wartość ogółem: 1126614,34

Wydatki kwalifikowalne: 1126614,34

Dofinansowanie: 1109334,34

Dofinansowanie UE: 957622,19

Nazwa beneficjenta: Gmina Kłodawa/ Przedszkole nr 1 w Kłodawie

NIP beneficjenta: 6662002490

Kod pocztowy: 62-650

Miejscowość: Kłodawa

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013

podlasie dla, 114 promyk nadziei, lsi mazowieckie, i. e. skrót, pan w środku zdania, 23 maja 2019, postępowanie ofertowe, cena ryzyka 1995, polskie miasta przy granicy z czechami, rpkp, certfikat, status związku to skomplikowane odc 33, media wpływające na życie kraju, urząd pracy w kluczborku, auto komis piotr kupis, praca w gospodarstwie rolnym wielkopolska

yyyyy