Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-201/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Wodzisław Śląski

Wartość ogółem: 1530686,98

Wydatki kwalifikowalne: 1530686,98

Dofinansowanie: 1347004,54

Dofinansowanie UE: 1301083,93

Nazwa beneficjenta: Miasto Wodzisław Śląski

NIP beneficjenta: 6471277603

Kod pocztowy: 44-300

Miejscowość: Wodzisław Śląski

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

język urzędowy, dotacje na firmę, 44 kk, fundusze unijne dla polski, polscy wykonawcy 2018, covid 11 marca, szabelski, umowa kupna sprzedaży lokalu handlowego pdf, wzór przyjęcia zaliczki, flaga png

yyyyy