Familijny start w edukację

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-018/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pleszewski

Gmina: Chocz

Wartość ogółem: 216641,14

Wydatki kwalifikowalne: 216641,14

Dofinansowanie: 184144,96

Dofinansowanie UE: 170334,09

Nazwa beneficjenta: FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ

NIP beneficjenta: 7781395875

Kod pocztowy: 60-526

Miejscowość: POZNAŃ

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/30/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

zespoły budynków albo poczucie niższej wartości, dwup pl, praca pup słupsk, jak dostac recepte online, parcel technik, prace interwencyjne zarobki 2021, kapitalizacja odsetek obciążenie, energetab 2021, program mama wraca do pracy, rekrutacja przedszkola wrocław, promesa współpracy wzór, covid lubelskie, po 50, sprawne synonim, ojcowska park

yyyyy