Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Dobrzany

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-060/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Dobrzany

Wartość ogółem: 963376,47

Wydatki kwalifikowalne: 963376,47

Dofinansowanie: 818870

Dofinansowanie UE: 818870

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobrzany

NIP beneficjenta: 8542231220

Kod pocztowy: 73-130

Miejscowość: Dobrzany

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

czas rozliczenia cda, notatka służbowa z rozmowy telefonicznej wzór doc, usługi społeczne, koronawirus w europie statystyka, nowy wiceminister finansów anna chałupa

yyyyy