Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Panki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-028/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Panki

Wartość ogółem: 676680

Wydatki kwalifikowalne: 676680

Dofinansowanie: 575178

Dofinansowanie UE: 575178

Nazwa beneficjenta: Gmina Panki

NIP beneficjenta: 5742054525

Kod pocztowy: 42-140

Miejscowość: Panki

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

ciekawe projekty, dofinansowanie do kupna domu 2021, zielone podkarpacie, gazeta jedrzejowska, kinder zajac salmonella, koronawirus w chorzowie, promesa zatrudnienia wzór word, mikstat wiadomości, weksel in blanco co to, wydział komunikacji legnica rejestracja pojazdów, zs emilii sczanieckiej pniewy, staże unijne dla bezrobotnych 2018, ustawa równościowa, porozumienie w sprawie korekt wzór, szczecin choszczno

yyyyy