Fasolka- wsparcie i rozwój dziecięcej rzeczywistości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-048/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Głubczyce

Wartość ogółem: 200000

Wydatki kwalifikowalne: 200000

Dofinansowanie: 197000

Dofinansowanie UE: 167450

Nazwa beneficjenta: Usługi Edukacyjne s.c. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk

NIP beneficjenta: 7471702627

Kod pocztowy: 49-200

Miejscowość: Grodków

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

chłodnia ciężarowe, wielkość miast w polsce, pozostaję z poważaniem, ile czasu na wykupienie recepty, promyk nadziei 165, mazowiecka wrocław, europejski identyfikator płatnika vat, który urząd skarbowy warszawa, dofinansowania firm, juwenalia chełm 2017, wroclaw zus, ilo bochnia, aplikacje ułatwiające życie, spoleczne jarocin, ustawa o braku odpowiedzialności urzędników

yyyyy