Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-094/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 313268,47

Wydatki kwalifikowalne: 313268,47

Dofinansowanie: 266278,2

Dofinansowanie UE: 266278,2

Nazwa beneficjenta: Miasto Gliwice/Zespół SZkół Ogólnokształcąco – Ekonomicznych

NIP beneficjenta: 6311006640

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

uczniowie rozmawiali o rozwoju przemysłu we francji, darmowa wyszukiwarka eu, przedszkole nr 3 zawadzkie, plantalux, notatka z szacowania wartości zamówienia, jelenia góra jakie województwo, katowice czechowice dziedzice, polska agencja inwestycji i handlu, nfz lubuskie, przykładowe pismo, największe inwestycje w polsce 2019, zapobieganie cukrzycy

yyyyy