Gaj edukacyjny raj

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-123/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 372296,04

Wydatki kwalifikowalne: 372296,04

Dofinansowanie: 372296,04

Dofinansowanie UE: 316451,63

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi Ecoeurowieś

NIP beneficjenta: 8862622749

Kod pocztowy: 58-308

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

pożyczka dla firmy jednoosobowej tarcza, sprawdzenie pomocy de minimis, potęgowanie, uzupełnij tabelę pamiętaj o odpowiedniej jednostce, pup goldap, szkoła w wielmoży, dolnośląskie małe granty, zz kadra azoty, centeum, dotacje dla firm jednoosobowych 2021, aktywna lista płac 2020 excel, przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką, portal pomorza pl, multmedia, metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu, pomoc w założeniu firmy, kwalfikacje, podnosi, rosyjskie dokumenty

yyyyy