Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-068/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina:

Wartość ogółem: 1100582

Wydatki kwalifikowalne: 1100582

Dofinansowanie: 1100582

Dofinansowanie UE: 935494,7

Nazwa beneficjenta: POWIAT KARTUSKI

NIP beneficjenta: 5891638355

Kod pocztowy: 83-300

Miejscowość: Kartuzy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

european flag, fundusz pieniężny, agropasz milicz, rybki rybki, dofinansowania unijne 2021, pakiet korzyści delta, szkoły ponadgimnazjalne nowy targ

yyyyy