Gdańska Akademia Twórczego Rozwoju Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-046/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 380000

Wydatki kwalifikowalne: 380000

Dofinansowanie: 368460

Dofinansowanie UE: 323000

Nazwa beneficjenta: Opieka nad dzieckiem Grazyna Zdunek

NIP beneficjenta: 5840355765

Kod pocztowy: 80-409

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010

pociąg mielec debica, urząd miasta bytom przetargi, kiedy pełnia we wrześniu 2021, dokument prawny, ocena ex ante, d-tka rozkład jazdy sosnowiec katowice, wrocławska wałbrzych, plusy i minusy kieszonkowego, operacja zwiększenia wzrostu, film polityka o kim

yyyyy