Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-003/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 194795

Wydatki kwalifikowalne: 194795

Dofinansowanie: 194795

Dofinansowanie UE: 165575,75

Nazwa beneficjenta: Usługi edukacyjne s.c. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk, Ewa Ząbkowska

NIP beneficjenta: 7471702627

Kod pocztowy: 49-200

Miejscowość: Grodków

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/20/2012

Data zakończenia realizacji: 8/20/2012

wybierz z podręcznika opis jednej z warstw lasu, polska euro punkty, msp regulamin, zaburzenia psychoaktywne, informacje nowy sącz, ten wybrany eu, urząd pracy grodzisk wielkopolski, pup wałcz praca, lampa do doswietlania roslin, sio koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami 2021, afazja przewodzeniowa, portal oświatowy.pl, dotację na sklep internetowy 2021

yyyyy