Gimnazjalista jest w SzOKu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-084/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Tarnowskie Góry

Wartość ogółem: 722432,94

Wydatki kwalifikowalne: 722432,94

Dofinansowanie: 614068

Dofinansowanie UE: 614068

Nazwa beneficjenta: Gmina Tarnowskie Góry

NIP beneficjenta: 6452538184

Kod pocztowy: 42-600

Miejscowość: Tarnowskie Góry

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015

klauzula w umowie morskiej, tygodnik lobezki, art 4 pkt 8 pzp komentarz, katarzyna zalepa, nie zdrowo, zabudowa balkonu w bloku spółdzielczym, średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3,5,7,9,x,15,17,19 jest równa 11. wtedy, on i ona film 2019, promocja 1+1, wzór wezwanie do zwrotu zaliczki pdf, ewelina maziarz, fundacja aktywnej rehabilitacji

yyyyy