Gimnazjalista na szóstkę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-104/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Dąbrowa Chełmińska

Wartość ogółem: 679200

Wydatki kwalifikowalne: 679200

Dofinansowanie: 577320

Dofinansowanie UE: 577320

Nazwa beneficjenta: Gmina Dąbrowa Chełmińska

NIP beneficjenta: 5542657762

Kod pocztowy: 86-070

Miejscowość: Dąbrowa Chełmińska

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

sushi nova ursus, oświadczenie pracownika wzór, obiady dla seniora warszawa, tinetti skala, 1 maja na wesoło, dron dla dzieci, wtz katowice, domy na sprzedaz na mazurach, lotny cel, drogi tranzytowe słowacja

yyyyy