Gimnazjalista świadomym obywatelem – mądrym Europejczykiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-085/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 224324

Wydatki kwalifikowalne: 224324

Dofinansowanie: 224324

Dofinansowanie UE: 190675,4

Nazwa beneficjenta: Gmina m. Częstochowa/Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi

NIP beneficjenta: 5732351753

Kod pocztowy: 42-221

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/12/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

rozliczanie projektów unijnych praca, na trasie, pup świnoujście, kantory całodobowe warszawa, stypendium szkolne dla zdolnych uczniów, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa włocławek, rzepiennik, zsp6siedlce, bezinteresowność krzyżówka, starachowice liczba mieszkańców, feniks olsztyn, in 1 wzór, urząd marszałkowski opole ochrona środowiska, urząd pracy ilawa, pytania która z nas, sar 3000, patrycja sobczak, urząd pracy łuków, covid rejestr, doplaty ue, nowy tygodnik łobeski facebook

yyyyy