Gimnazjalista z Certyfikatem Językowym TELC.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-402/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Żurawica

Wartość ogółem: 126893,65

Wydatki kwalifikowalne: 126893,65

Dofinansowanie: 126893,65

Dofinansowanie UE: 107859,6

Nazwa beneficjenta: Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c.

NIP beneficjenta: 7951945726

Kod pocztowy: 37-700

Miejscowość: Przemyśl

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl / Powiat przemyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/1/2009

bgk harmonogram płatności 2020, szwedzki środek do konserwacji podwozia, geotech bydgoszcz, wpolityce .pl, dino perzów, przychodnia nr 3 stalowa wola, polska pkb na osobę, krs wyszukiwarka ministerstwo, słownik polski, programu operacyjnego inteligentny rozwój, jeden z dziesięciu 17 126, uprość wyrażenia a 125 x 15, bralin, adresat to kto, europejska 125, lokale socjalne gznk

yyyyy