Gimnazjalista z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze ZSP w Nowej Wsi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-018/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Mierzęcice

Wartość ogółem: 126666,67

Wydatki kwalifikowalne: 126666,67

Dofinansowanie: 111466,67

Dofinansowanie UE: 107666,67

Nazwa beneficjenta: Gmina Mierzęcice/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

NIP beneficjenta: 6252447034

Kod pocztowy: 42-460

Miejscowość: Nowa Wieś

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

podkreśl nazwy województw w których wyludnienie wsi jest szczególnie nasilone, urząd statystyczny w lublinie, fotowoltaika ryszard zych, euro 2020 miasta, szałas hrubieszów, urząd pracy starogard, adam z ełku, sprawdzone sklepy z dopalaczami 2022, instrukcja wypełniania vat 7, doplaty unijne 2022, skład mebli skołyszyn, ogłoszenie po angielsku jak napisać, pkb krajów ue 2020, pup drawsko pomorskie, w jakim województwie, transport definicja pdf, efs wup katowice, kujawsko pomorskie pl, czy trudno sie dostac na uniwersytet rolniczy w krakowie

yyyyy