Gimnazjalna Planeta Umiejętności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-047/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Gmina: Malbork – miasto

Wartość ogółem: 857196

Wydatki kwalifikowalne: 857196

Dofinansowanie: 728616,6

Dofinansowanie UE: 728616,6

Nazwa beneficjenta: Miasto Malbork

NIP beneficjenta: 5792230763

Kod pocztowy: 82-200

Miejscowość: Malbork

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015

która z wymienionych przyczyn uzasadnia zatrzymanie prawa jazdy, przyjrzyj się poniższym zdjęciom a następnie zaznacz znakiem x, biznes do 50 tys, druk ern-p, pisma urzędowe rodzaje, andżelika możdzanowska, zs5 płock, otwarcie dzialalnosci 2022, nfz sanatorium przeglądarka, natura 2000 dotacje 2021, ewakuacja m1, urszula kasprzak wzrost, powiatowy urząd pracy w rawiczu, pstrąg ojcowski cena, jak wyglądają znaki informacyjne, jednostką okresu jest, parafia podwyższenia krzyża św. w kazimierzy wielkiej, wykaz warsztatów partnerskich pzu, sabanty, dotacje unijne podkarpackie 2021, norweskie zespoły metalowe

yyyyy