Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła na „6”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-824/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki

Gmina: M. Suwałki

Wartość ogółem: 297819,05

Wydatki kwalifikowalne: 297819,05

Dofinansowanie: 267399,05

Dofinansowanie UE: 253146,19

Nazwa beneficjenta: Miasto Suwałki

NIP beneficjenta: 8442155152

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

informacja o przetwarzaniu danych osobowych, uwagi skierowane pod własnym adresem, seedia, średnia krajowa 2021 w europie, art 7 ust 2 ustawy o vat, wyszukiwarka osób prywatnych, dochód definicja, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego rzeszów, otoczenia, etc skrót, paris optique bonarka, film polityka o kim, 2 lo bochnia, plus kleczew, gov pl

yyyyy