Gimnazjum pomocne uczniom – dobrze przygotowany gimnazjalista

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-237/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 237876

Wydatki kwalifikowalne: 237876

Dofinansowanie: 237876

Dofinansowanie UE: 202194,6

Nazwa beneficjenta: Miasto Bytom

NIP beneficjenta: 6260003257

Kod pocztowy: 41-902

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

ops opole lubelskie, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, ruch cezary, jak zminimalizować okno klawiaturą, leszek dzięgielewski, rezerwacje.um.warszawa.pl praga południe, ile dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku, uppk, 23 maja 2019, ow nfz łódź, gniezno sp6, wytyczne w sprawie kwalifikowalności, międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, zikit wnioski do pobrania, słowacja wiadomości, szpital psychiatryczny w żurawicy, szkoła podstawowa w szelejewie, podział infrastruktury, urząd pracy dofinansowanie na pracownika, lista rankingowa policja radom

yyyyy