Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-092/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Chocianów

Wartość ogółem: 87169,19

Wydatki kwalifikowalne: 87169,19

Dofinansowanie: 87169,19

Dofinansowanie UE: 74093,81

Nazwa beneficjenta: Gmina Chocianów

NIP beneficjenta: 6922253913

Kod pocztowy: 59-140

Miejscowość: Chocianów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/4/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

opis dnia, jestem mało inteligentny, umowa o dzieło z rachunkiem wzór 2018, dobrzy politycy powiat pilski, ustal jaka jest trzecia piąta jaka siódma i jaka jedenasta, domy na sprzedaż slaskie, zapisz 4 przykłady zachowań które mają pozytywny wpływ na układ krwionośny, kraj żyliński, napis promocja, integracja psychiczna

yyyyy