Gimnazjum w Grabkowie aktywne pozalekcyjnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-134/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Kowal

Wartość ogółem: 130400

Wydatki kwalifikowalne: 130400

Dofinansowanie: 110840

Dofinansowanie UE: 110840

Nazwa beneficjenta: Gmina Kowal

NIP beneficjenta: 8883089757

Kod pocztowy: 87-820

Miejscowość: Kowal

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

zs1mm, urzad pracy rawicz, biuro pośrednictwa pracy łódź, zapisz rozmowy jakie mogły przeprowadzić osoby widoczne na jednym ze zdjęć

yyyyy