Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-119/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Żarnowiec

Wartość ogółem: 1342295,27

Wydatki kwalifikowalne: 1342295,27

Dofinansowanie: 1342295,27

Dofinansowanie UE: 1140950,98

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum Publiczne w Żarnowcu/Gmina Żarnowiec

NIP beneficjenta: 6492016598

Kod pocztowy: 42-439

Miejscowość: Żarnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

dotacje covid, polityka pll, przedszkole 24 wrocław, www.strzelceopolskie.pl, urzad miasta dobrzany, pup opole lubelskie oferty pracy, nowa ekonomiczna polityka, berylowa lublin, szyby fotowoltaiczne, malowanie ciał ludzkich, ustawa 1449 czego dotyczy

yyyyy