Gimnazjum z przyszłością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-016/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 2571698,12

Wydatki kwalifikowalne: 2571698,12

Dofinansowanie: 2185943,4

Dofinansowanie UE: 2185943,4

Nazwa beneficjenta: Miasto Bydgoszcz

NIP beneficjenta: 9531011863

Kod pocztowy: 85-102

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

projekt budowlany 2020 przykład, polska flaga w pionie, zs1mm, najlepszy gilm, who czym się zajmuje, zwrot kosztów dojazdu do pracy 2020, oceń czy opisane zdarzenie jest pewne niemożliwe, zaufane konto pacjenta, górna część okna w osobnej ramie, zatrudnienie niani 2019, urząd pracy dobre miasto, tęczowa kraina rypin, urzad skarbowy informacja, u rumińskiego restauracja, górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej 2022, poj kon, urząd pracy ostrów mazowiecka, jak rozliczyć dofinansowanie z wup, doszczegółowić, co daje rejestracja w urzędzie pracy, wrzesień 2022

yyyyy