Głuszyckie szkoły sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-032/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Głuszyca

Wartość ogółem: 648345,06

Wydatki kwalifikowalne: 648345,06

Dofinansowanie: 648345,06

Dofinansowanie UE: 551093,3

Nazwa beneficjenta: Forum Aktywności Lokalnej

NIP beneficjenta: 8862777392

Kod pocztowy: 58-304

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

sl-2014, zwolnienie z zakazu budowy na terenie zalewowym 2020, asg dąbrowa górnicza, przekierowanie plus, dziecko na wózku inwalidzkim rysunek, gmina piensk

yyyyy