Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-297/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Jeleniewo

Wartość ogółem: 174531,2

Wydatki kwalifikowalne: 174531,2

Dofinansowanie: 174531,2

Dofinansowanie UE: 148351,52

Nazwa beneficjenta: Gmina Jeleniewo

NIP beneficjenta: 8442144674

Kod pocztowy: 16-404

Miejscowość: Jeleniewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/20/2014

zaświadczenie o zatrudnieniu i odprowadzaniu składek zus, konopnica, zlecenie synonim, przedmioty, bis 413 schemat, www sod pfron org pl logowanie, rpo mazowieckie 2014 2020, pieniądze z urzędu pracy za znalezienie pracy, nie mogę znaleźć pracy 2021, pup monki, ministerstwo krzyżówka, zajazd grodzki konin, zwoltex łódź, koszt pośredni, do szkoły czas

yyyyy