Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-063/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Kartuzy

Wartość ogółem: 1794384,08

Wydatki kwalifikowalne: 1794384,08

Dofinansowanie: 1525226,47

Dofinansowanie UE: 1525226,47

Nazwa beneficjenta: Gmina Kartuzy

NIP beneficjenta: 5890010583

Kod pocztowy: 83-300

Miejscowość: Kartuzy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

harmonogram wywozu śmieci szamotuły, włącza, lednica muzeum, firma gof, pośrednictwo pracy szczecin, miasta polski liczba ludności, rodzaje gmin

yyyyy